JOHN POWER. GRUNDFORLØBSPRODUKTION

FREDAGSSLIK. GRUNDFORLØBSPRODUKTION

ARBEJDSRO. GRUNDFORLØBSPRODUKTION

Grundforløb FILM-TV

Grundforløbets 2. del, GF2 / varighed: 20 uger

Dette grundforløb er din indgang til uddannelsen som Film- og TV-produktionstekniker.

Film- og tv-produktionsteknikeren arbejder med planlægning, optagelse og redigering af film-, video- og tv-produktioner, og er typisk ansat på en tv-station eller i en film- / tv-produktionsvirksomhed.

På Grundforløb GF2 kommer du til at arbejde med mange af de dele, som en film- og tv-produktion består af og du får også undervisning i blandt andet billedbehandling, kommunikation og IT. Med en bestået GF2-eksamen og med en praktikpladsaftale kan du gå videre på Hovedforløbet.

Herunder er der info om grundforløbet, om at ansøge – hvad med praktikplads? Og meget mere …

Grundforløb GF2 – mere end ét år siden, at du har afsluttet 9. / 10. klasse
For at starte på Film- og TV-produktions-uddannelsen skal du gennemføre Grundforløb GF2 rettet mod Film og TV-linien. Dette grundforløb kan du tage på Medieskolerne og du skal ikke have en praktikplads for at gennemføre forløbet. Læs de generelle regler på uddannelsesguiden.dk

Grundforløb GF1 – mindre end ét år siden, at du har afsluttet 9. / 10. klasse
Hvis det er mindre end et år siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse skal du starte med Grundforløb GF1, som du ikke kan tage på Medieskolerne, men som du kan tage på mange erhvervsskoler i Danmark. Læs mere om GF1 på udannelsesguiden.dk

Er du over 25?
Der er særlige regler, hvis du er fyldt 25 år. Det kan du læse mere om på uddannelsesguiden.dk

Der er studiestart i januar og august og et Grundforløb GF2 varer 20 uger. Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve med ekstern censur. På Medieskolerne kommer censorerne fra forskellige film- og tv-produktionsvirksomheder.

Ansøgningsfristen for studiestart i august 2018 er: 30. april 2018 på optagelse.dk

Her er der mere info om ansøgerproceduren, informationsmøde og personlig samtale

I en vekselvirkning mellem teori og praksis udvikler du film- og tv-produktioner. Du arbejder med storyboarding og tilrettelæggelse, teknik og lys, optagelse af billeder og lyd samt redigering og præsentation af egne produktioner. Du kommer også til at arbejde med billedbehandling, kommunikation og informationsteksnologi.

På skolen er der moderne studie- og redigeringsfaciliteter, ateliers og samproduktionsområder. Der er også helt almindelige undervisningslokaler og grupperum. Du benytter/låner udstyr på skolen.

På grundforløbet vil der være mulighed for at komme ud i praktik i nogle dage i en produktionsvirksomhed.

Skoledagene består i reglen af en vekslen mellem undervisning og praktiske opgaver. Undervisningen foregår i klasser af 20-25 elever. Øvelser og opgaver løser du alene eller i gruppe med andre. Kortere og længere projektforløb forekommer også.

Du skal være indstillet på at bestille noget og at der er daglig mødepligt på skolen mandag til fredag. Mange elever benytter sig også af muligheden for, at arbejde på skolen om aftenen og i weekenderne. Der vil være pensum, som skal læses.

På film- og tv-produktionsuddannelsen har vi elever fra Danmark, de øvrige nordiske lande samt Færøerne, Island og Grønland. Eleverne har ofte et uddannelsesniveau udover folkeskolen. Gode engelskkundskaber og bred almen viden om f.eks. samfundsforhold ses ofte.

Normalt farvesyn, normal hørelse og almen god fysik er noget af det, der kræves. Også evnen til at arbejde i både teams og selvstændigt er vigtig. Endelig skal du være klar på skæve arbejdstider.

For at fortsætte på Hovedforløbet efter bestået Grundforløb GF2, skal du have en praktikplads – det vil sige, at du skal have underskrevet en uddannelsesaftale med en film-/tv-virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Det er typisk, at eleverne er aktive med at søge praktikplads, mens de går på Grundforløb GF2.

Det er muligt, at du allerede inden du starter på Grundforløb GF2, har en praktikpladsaftale. I så fald er der ingen krav du skal opfylde for at starte på GF2. Det er dog sjældent, at den situation er aktuel.

Berlin: 5 dage, mandag-fredag

Grundforløbseleverne deltager på en studietur til Berlin i starten af grundforløbet. Derudover tilbydes alle elever på Medieskolerne at deltage på turen til udstillingen Paris Photo i Paris.

Berlin er en mangfoldig og spændende by og en af Europas førende kunst- og kulturbyer. Det er forholdsvist billigt at være der og man kan nå dertil med bus på overkommelig tid.

Vi bor på Youth Hostel og vi oplever byen på mange forskellige måder. Vi besøger kulturinstitutioner – både de formelle og de uformelle. Og som mediefolk suger vi selvfølgelig indtryk til os, når vi går i gaderne, på museerne og sidder på cafeerne …

Film- og TV-eleverne optager videoer og Fotograferne tager fotos. Det handler om byen, menneskene, kulturen med mere. Optagelserne laves ud fra planer, som er lagt inden turen starter.

WebIntegratorne tilrettelægger web-sitets, der skal handle om turen, og som skal bygges, efter hjemvendelse til Danmark og Medieskolerne. Videoerne og fotografierne er råmaterialet.

Berlinturen er en fagligt spændende tur med god plads til at lære sine studiekamerater at kende.

Spørgsmål til Grundforløb FILM-TV, kontakt:
Per Mørkhøj / / 20 91 57 22

Facebook
Twitter
LinkedIn

LYSUNDERVISNING, GRUNDFORLØB © PER MØRKHØJ

ON LOCATION, GRUNDFORLØB © FREDERIK TYBJERG MARTENSEN