CROISSANT. VIDEOPROJEKT 2017

PAUSEKLOVN. AFGANGSFILM 2016

GLIMT. AFGANGSFILM 2016

Hovedforløb FILM-TV

Film- og TV-linjen / varighed 4,5 år

Hovedforløbet er selve uddannelsen til Film- og TV-produktionstekniker.

Film- og tv-produktionsteknikeren arbejder med planlægning, optagelse og redigering af film-, video- og tv-produktioner, og er typisk ansat på en tv-station eller i en film-/tv-produktionsvirksomhed.

På hovedforløbet er du skiftevis på skole og i arbejde på din praktikplads. Under skoleforløbene veksles mellem undervisning, tekniske øvelser, mindre og større studie- og on-location-produktioner. Der er også forløb med drama og journalistik.

For at komme ind på hovedforløbet skal du have gennemført Grundforløbet GF2 og du skal have en praktikplads / uddannelsesaftale med en film-/tv-virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Herunder er der information om hovedforløbet, praktikplads, uddannelsesaftale og meget mere …

Det typiske er, at du søger efter en praktikplads, når du er igang med Grundforløb GF2.

Vores elever opnår praktikpladser / uddannelsaftaler hos DR, TV2 nationalt og regionalt og hos forskellige film- og tv-produktionsselskaber i Danmark og i udlandet.

Der oprettes årligt 35-45 praktikpladser / uddannelsesaftaler i Danmark indenfor Film- og TV-produktionsuddannelsen.

Når du og en virksomhed er blevet enige om et samarbejde, skal I udfylde uddannelsesaftalen
Aftalen er en blanket, som I kan få fra Medieskolerne eller fra hvilken som helst erhvervsskole.

Når aftalen er underskrevet
Når begge du og virksomheden har underskrevet aftalen, skal den sendes til Medieskolerne. Tag først en kopi til dig selv og en til virksomheden, for vi skal have originalen!

Vi har et samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg, som bl.a. løser en række elev-administrative opgaver for os, ligesom det er på Asmildkloster, du kan blive tilbudt skolehjemsplads. På den måde kan du komme til at opleve, at du får mails og breve fra både Medieskolerne og fra Asmildkloster vedrørende dit uddannelsesforløb. Du og dit praktiksted vil f.eks. få indkaldelse til skoleundervisning på Medieskolerne, sendt fra Asmildkloster.

Vigtigt omkring grundforløb og uddannelseslængde
Hvis du allerede har gennemført Grundforløb GF2 til Film- og TV-produktionsuddannelsen er uddannelseslængden fire et halvt år. Hvis du endnu ikke er startet på Grundforløb GF2 skal du lægge 20 uger til uddannelseslængden, som beregnes fra den dato hvor uddannelsesaftalen træder i kraft, hvilket ikke nødvendigvis er den dato, hvor aftalen bliver underskrevet.

Når du går på hovedforløbet er du beskæftiget på dit praktiksted og indimellem er du på skole. Herunder kan du se, hvad de ialt 5 skoleperioder indeholder.

Hent oversigt med start- og slutdatoer for de enkelte skoleforløb her

Hovedforløb 1 / 15 uger ekskl. ferie og helligdage
Du får undervisning i grundlæggende kamera- og videolære, lysets fysik, lyd og systemlære, optageteknik og redigering. Vi arbejder med billedanalyse, storytelling og basal dramaturgi samt klippeøvelser, lys, framing og produktion. Forløbet indeholder også et modul i informationsteknologi med en eksamen samt et nyhedsmodul og en journalistworkshop, hvor en nyhedsvært, som regel fra TV2 Danmark, er gæstelærer.

Hovedforløb 2 / 10 uger ekskl. ferie og helligdage
Vi går mere i dybden med systemlære, lys og lyd, redigering og klippeæstetik. Du kommer til at arbejde med visuel storytelling og med to produktioner, hhv. en portrætudsendelse og en studieproduktion. Herunder er der undervisning i bevægemidler (grip), hvor vi arbejder med skolens omfattende udstyr.

Hovedforløb 3 / 10 uger ekskl. ferie og helligdage
Du får undervisning i reklameteori og -produktion – fra idé til færdig reklamefilm. Den praktiske del går ud på at skabe en reklamefilm i et atelier eller et studie, hvor der skabes et univers, som reklamen kan udspille sig i. Vi arbejder også med drama og dokumentar, fortælleteknik og dramaproduktion samt anvendelse af musik i film, redigering og billedanalyse.

Hovedforløb 4 / 10 uger ekskl. ferie og helligdage
Her kan du vælge specialefag af hhv. 2 og 4 ugers varighed. Derudover gennemfører vi et kursus i erhvervsøkonomi og du får lejlighed til, via en fri produktionsopgave, at afprøve den produktionsform, som du skal til afgangseksamen i på HF 5.

Hovedforløb 5 / 5 uger ekskl. ferie og helligdage
Dette forløb handler om afgangseksamen, almindeligvis kaldet ‘svendeprøven’. Her skal du dels til en skriftig prøve, dels en mundtlig eksamen i din portfolio – med ekstern censur og endelig en mundtlig eksamen i en fri produktionsopgave også med eksterne censur.

På Film- og TV-produktionsuddannelsen har vi elever fra Danmark, de øvrige nordiske lande samt Færøerne, Island og Grønland. Eleverne har ofte et uddannelsesniveau udover folkeskolen. Gode engelskkundskaber og bred almen viden om f.eks samfundsforhold ses ofte.

Normlat farvesyn og hørelse og almen god fysik er noget af det, der kræves. Også evnen til at arbejde i både teams og selvstændigt er vigtigt. Endelig skal du være indstillet på skæve arbejdstider.

Det er en fantastisk mulighed for dig som elev at prøve et praktikophold i udlandet. Der er ingen tvivl om, at du vil være en styrket elev, der kommer hjem efter sådan et ophold. Der er derfor al mulig grund til at overveje muligheden.

Hvad går ordningen ud på?
Ordningen hedder PIU og sorterer under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du kan gå til hjemmesiden her

Der er rigtig gode støtteordninger til aftaler, der indgås i Europa. De går i korthed ud på, at hvis du og dit praktiksted er blevet enige om, at du skal udstationeres i en eller flere måneder, så får I lavet en aftale med en film/tv-virksomhed i f.eks. London. De betaler, hvad de plejer for en elev, f.eks. 4.000 kroner om måneden.

Du skal stadigvæk have din danske løn, derfor udbetaler dit praktiksted i Danmark diffenrencen mellem de 4.000 kr. og den normale månedsløn. Den difference får praktikstedet refunderet fra PIU, hvilket betyder, at du får din normale løn, den udenlandske virksomhed får en billig assistent – og det koster ikke dit praktiksted noget. Dertil kommer, at PIU dækker rejseudgiften, når du skal over for at aftale udstationeringen, ligesom de dækker rejsen til/fra det egentlige udlandsophold.

Skriftlig aftale om ansættelsessamtale
Du skal som elev selv sørge for at have en skriftlig bekræftelse fra den udenlandske virksomhed på, at der foreligger en aftale om en ansættelsessamtale, ligesom du naturligvis skal gemme alle billetter, som skal bruges som bilag og dokumentation.

Kontrakt
Endelig skal der laves en skriftlig aftale, hvori der står hvor længe aftalen løber og hvor meget, du som elev skal have i løn.

Mere information
Hvis du vil vide mere om udlandspraktik er du velkommen til at kontakte Medieskolerne.

Spørgsmål til Hovedforløb FILM-TV, kontakt:
Sidse Stephensen / / 23 28 05 58

Facebook
Twitter
LinkedIn

PRAKTIKPLADS HOS TV2 SPORT © THEIS TINGSTEDT LAVRSEN

KUNSTNERPORTRÆT, HOVEDFORLØB 1 © JONAS BREINHOLT