FOTOPROJEKT © MARIE BENTZON

OPTAGELSE MED GREEN SCREEN © SIMONE PEDERSEN

FEED BACK © LANA OHRIMENKO

Grundforløb FOTO

Grundforløbets 2. del, GF2 / varighed: 20 uger

Dette grundforløb er din indgang til uddannelsen som Fotograf.

Fotografen fremstiller og tænker i billeder og er typisk beskæftiget med mode-, reklame- og/eller portrætfotografi som freelancer eller i en mindre eller større fotografisk virksomhed.

På Grundforløb GF2 kommer du til at arbejde med fotografi i ateliers og on location. Du får undervisning i billedbehandling og du får træning i at arrangere udstillinger og i at præsentere egne billeder. Med en bestået GF2-eksamen og med opnået praktikpladsaftale kan du gå videre på Hovedforløbet.

Herunder er der info om grundforløbet, om at ansøge – hvad med praktikplads? Og meget mere …

Grundforløb GF2 – mere end ét år siden, at du har afsluttet 9. / 10. klasse
For at starte på Fotograf-uddannelsen skal du gennemføre Grundforløb GF2 rettet mod Foto-linien. Dette grundforløb kan du tage på Medieskolerne og du skal ikke have en praktikplads for at kunne starte og gennemføre forløbet. Læs de generelle regler på uddannelsesguiden.dk

Grundforløb GF1 – mindre end ét år siden, at du har afsluttet 9. / 10. klasse
Hvis det er mindre end et år siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse skal du starte med Grundforløb GF1, som du ikke kan tage på Medieskolerne, men som du kan tage på mange erhvervsskoler i Danmark. Læs mere om GF1 på udannelsesguiden.dk

Er du over 25?
Der er særlige regler, hvis du er fyldt 25 år. Det kan du læse mere om på uddannelsesguiden.dk

Der er studiestart i januar og august og et grundforløb GF2 varer 20 uger. Grundforløbet afsluttes med en eksamen, hvor der er ekstern censur.

Her kan du se, hvordan du ansøger

Du forholder dig til fotografi og billeder på flere niveauer og du fotograferer både i ateliers og ‘on locations’. Billedbehandling, print, efterbearbejdelse og udstilling af billeder, er også vigtige områder på grundforløbet.

På skolen har vi moderne ateliers. Der er også helt almindelige undervisningslokaler og grupperum. Du kan låne kameraudstyr m.m. på skolen.

Skoledagene består i reglen af en vekslen mellem undervisning og praktiske opgaver. Undervisningen foregår i klasser af 20-25 elever. Øvelser og opgaver løser du alene eller i gruppe med andre. Kortere og længere projektforløb forekommer også.

Du skal være indstillet på at bestille noget og at der er daglig mødepligt på skolen mandag til fredag. Mange elever benytter sig også af muligheden for, at arbejde på skolen om aftenen og i weekenderne. Der vil være pensum, som skal læses.

På fotografuddannelsen har vi elever fra Danmark, Sverige, Norge samt færøerne, Island og andre europæiske lande.

Eleverne har ofte et uddannelsesniveau udover folkeskolen. Normalt farvesyn og almen god fysik kræves. Også evnen til at indgå i team-samarbejde og til at arbejde selvstændigt, er vigtig. Du skal være indstillet på skæve arbejdstider.

For at fortsætte på Hovedforløbet efter bestået Grundforløb GF2, skal du have en praktikplads – det vil sige, at du skal have underskrevet en uddannelsesaftale med en fotografisk virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Det er typisk, at eleverne også er aktive med at søge praktikplads, mens de går på Grundforløb GF2.

Det er muligt, at du allerede inden du starter på Grundforløb GF2, har en praktikpladsaftale. I så fald er der ingen krav du skal opfylde for at starte på GF2. Det er dog sjældent, at den situation er aktuel.

Berlin: 5 dage, mandag-fredag

Grundforløbseleverne deltager på en studietur til Berlin i starten af grundforløbet. Derudover tilbydes alle elever på Medieskolerne at deltage på turen til udstillingen Paris Photo i Paris.

Berlin er en mangfoldig og spændende by og en af Europas førende kunst- og kulturbyer. Det er forholdsvist billigt at være der og man kan nå dertil med bus på overkommelig tid.

Vi bor på Youth Hostel og vi oplever byen på mange forskellige måder. Vi besøger kulturinstitutioner – både de formelle og de uformelle. Og som mediefolk suger vi selvfølgelig indtryk til os, når vi går i gaderne, på museerne og sidder på cafeerne …

Fotograf-eleverne tager fotos, Film- og TV-eleverne optager videoer. Det handler om byen, menneskene, kulturen med mere. Optagelserne laves udfra planer, som er lagt inden turen starter.

WebIntegratorne tilrettelægger web-sitets, der skal handle om turen, og som skal bygges, efter hjemvendelse til Danmark og Medieskolerne. Fotografierne og videoerne er råmaterialet.

Berlinturen er en fagligt spændende tur med god plads til at lære sine studiekamerater at kende.

Spørgsmål til Grundforløb FOTO, kontakt:
Michael Lange / / 51 24 50 60

Facebook
Twitter
LinkedIn

FOTOOPTAGELSE, PROJEKT © JACOB JEPSEN

DET PERSONLIGE FOTOGRAFI – EKSPERIMENTERENDE FOTOGRAFI