Hovedforløb FOTO

Foto-linjen / varighed: 4 år

Hovedforløbet er selve uddannelsen til Fotograf.

Fotografen fremstiller og tænker i billeder og er typisk beskæftiget med mode-, reklame- og/eller portrætfotografi som freelancer eller i en mindre eller større fotografisk virksomhed.

På hovedforløbet er du skiftevis på skole og i arbejde på din praktikplads. Under skoleforløbene veksles mellem undervisning, tekniske øvelser, mindre og større ateliers- og on-location-produktioner. Der er også forløb med grafisk layout, video/redigering og webbuilding.

For at komme ind på hovedforløbet skal du have gennemført Grundforløbet GF2 og du skal have en uddannelsesaftale med en fotograf-virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Herunder er der information om hovedforløbet, praktikplads, uddannelsesaftale og meget mere …

Når du er igang med grundforløbet søger du efter en praktikplads ved en fotograf-virksomhed.

Vores elever har praktikpladser hos førende reklame- og portrætfotografer i Danmark og i udlandet.

Der oprettes årligt 25-35 praktikpladser i hele landet inden for fotografuddannelsen.

Når du går på hovedforløbet er du beskæftiget på dit praktiksted og indimellem er du på skole. Herunder kan du se, hvad de ialt 4 skoleperioder indeholder.

Hent oversigt med start- og slutdatoer for de enkelte skoleforløb her

Hovedforløb 1 / 15 uger
Du undervises i udstyrbetjening, optageteknik, billedbehandling, lyslægning, materialelære samt fotografisk teori og jura. Der arbejdes i studie og på location.

Du bliver i stand til at lave billeder inden for genrerne arkitektur, portræt og stilleben. Alt billedbehandles og printes ud. Det er et styret forløb, hvor fundamentet for resten af din uddannelse lægges.

Udover det nævnte arbejder vi med video og med lettere hjemmesideproduktion

Hovedforløb 2 / 10 uger
Vi arbejder med, hvad vi kan kalde almindeligt forekommende fotografiske opgaver. Vægten lægges nu i højere grad på kommunikation og opgaveløsning, idet vi går ud fra, at du behersker teknikken på et professionelt niveau.

Ud fra dit portfolio vælger vi sammen med dig de opgaver, der skal løses for at sikre den nødvendige bredde i din kunnen.

Vi underviser derudover i regnskab, virksomhedsdrift og tilbudsgivning.

Hovedforløb 3 / 10 uger
Du får mulighed for at fordybe dig i et specialefag efter eget valg, og derudover arbejder du med grafisk design og produktion til både tryk og skærm. Det skal du bruge, når du kommer på det afsluttende skoleophold, HF 4. Vi bygger videre på de andre videoforløb med en større videoopgave.

Under alle skoleophold og praktikperioder laver du billeder til dit portfolio, og på HF3 vil der være gode muligheder for at arbejde med frie billeder, der netop er efter dit helt eget valg.

Der er på dette ophold en udlandstur, hvor vi besøger danske og udenlandske fotografer og andre branchefolk i New York.

Hovedforløb 4 / 5 uger
Du møder op med 25 portfoliobilleder og selve afgangseksamen, almindeligvis kaldet ‘svendeprøven’, former sig som et kommunikativt præsentationsprojekt.

En ting er, at du kan tage flotte billeder – nu skal du vise, at du også kan sælge billederne og skabe værdi for dine kunder! Det gør du ved at lave en mundtlig præsentation og en udstilling af egne værker, samtidig med at du producerer noget grafisk og noget elektronisk materiale, der støtter præsentationen.

Du bedømmes dels på din portfolio med 25 billeder, dels på din præsentation. Der er ekstern censur.

På fotografuddannelsen har vi elever fra Danmark, Sverige, Norge samt færøerne, Island og andre europæiske lande.

Eleverne har ofte et uddannelsesniveau udover folkeskolen. Normalt farvesyn og almen god fysik kræves. Også evnen til at indgå i team-samarbejde og til at arbejde selvstændigt, er vigtig. Du skal være indstillet på skæve arbejdstider.

Det er en fantastisk mulighed for dig som elev at prøve et praktikophold i udlandet. Der er ingen tvivl om, at du vil være en styrket elev, der kommer hjem efter sådan et ophold. Der er derfor al mulig grund til at overveje muligheden.

Hvad går ordningen ud på?
Ordningen hedder PIU og sorterer under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Du kan gå til hjemmesiden her

Der er rigtig gode støtteordninger til aftaler, der indgås i Europa. De går i korthed ud på, at hvis du og dit praktiksted er blevet enige om, at du skal udstationeres i en eller flere måneder, så får I lavet en aftale med en fotograf-virksomhed i f.eks. London. De betaler, hvad de plejer for en elev, f.eks. 4.000 kroner om måneden.

Du skal stadigvæk have din danske løn, derfor udbetaler dit praktiksted i Danmark diffenrencen mellem de 4.000 kr. og den normale månedsløn. Den difference får praktikstedet refunderet fra PIU, hvilket betyder, at du får din normale løn, den udenlandske virksomhed får en billig assistent – og det koster ikke dit praktiksted noget. Dertil kommer, at PIU dækker rejseudgiften, når du skal over for at aftale udstationeringen, ligesom de dækker rejsen til/fra det egentlige udlandsophold.

Skriftlig aftale om ansættelsessamtale
Du skal som elev selv sørge for at have en skriftlig bekræftelse fra den udenlandske virksomhed på, at der foreligger en aftale om en ansættelsessamtale, ligesom du naturligvis skal gemme alle billetter, som skal bruges som bilag og dokumentation.

Kontrakt
Endelig skal der laves en skriftlig aftale, hvori der står hvor længe aftalen løber og hvor meget, du som elev skal have i løn.

Mere information
Hvis du vil vide mere om udlandspraktik er du velkommen til at kontakte Medieskolerne.

Hvis du er fyldt 25 år ved grundforløbets start kan det være muligt at indgå en voksenelev-aftale indenfor fotograf-uddannelsen. Det afhænger af de enkelte beskæftigelsesregioner.

Region Hovedstaden og Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland afgør hvilke fag og uddannelser der aktuelt kan etableres voksenelev-aftaler indenfor.

Elev-lønnens størrelse
Arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, som en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område. På ikke overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Forudsætninger
Voksenelevskuddet til virksomhederne er betinget af, at du er fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 40 kr./t:

  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 30 kr./t:

  • Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed.
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

Hvis du har spørgsmål til ordningen kan du henvende dig på dit lokale Jobcenter.

Når du og en virksomhed er blevet enige om et samarbejde, skal I udfylde en uddannelsesaftale.

Aftalen er en blanket, som I kan få fra Medieskolerne eller fra hvilken som helst erhvervsskole. Den er enkel at udfylde. Du kan downloade blanketten her.

Vigtigt omkring grundforløb og uddannelseslængde
Vær opmærksom på, at hvis du allerede har gennemført grundforløbet til Fotograf-uddannelsen er uddannelseslængden fire år. Hvis du ikke har gennemført grundforløbet skal du lægge 20 uger til uddannelseslængden, som beregnes fra den dato hvor uddannelsesaftalen træder i kraft, hvilket ikke nødvendigvis er den dato, hvor aftalen bliver underskrevet.

Når aftalen er underskrevet
Når du og virksomheden har underskrevet aftalen, sendes den til Medieskolerne. Vi registrerer aftalen og vi sørger for at udsende en indkaldelse til skoleopholdene til dig og dit praktiksted senest en måned før skoleopholdets start.

Spørgsmål til Hovedforløb FOTO, kontakt:
Gunner Byskov / / 31 50 25 77

Facebook
Twitter
LinkedIn

DANISH DESIGN MEETS PHOTOGRAPHY 2018 / se hele billedserien her

DANISH DESIGN MEETS PHOTOGRAPHY 2018 / se hele billedserien her