FILM- OG TV-PRODUKTIONSUDDANNELSEN

FOTOGRAFUDDANNELSEN

WEBUDVIKLERUDDANNELSEN

Grundforløb / Hovedforløb

ALLE LINJER / generel info

Vores tre linjer/uddannelser, som er erhvervsuddannelser, er opdelt i grundforløbets 2. del GF2, som varer 20 uger og hovedforløb, som er forskellige i varighed afhængig af uddannelse.

Grundforløb GF1
Grundforløb GF1 er kun obligatorisk for de elever, der for mindre end ét år siden, har afsluttet 9. eller 10. klasse. Du kan ikke tage GF1 på Medieskolerne. Se information om GF1 på Uddannelsesguiden

Grundforløb GF2
GF2 kan du tage på Medieskolerne og det er for de elever, som for mere end ét år siden, har afsluttet 9. eller 10. klasse. GF2 på Medieskolerne er rettet specifikt mod de hovedforløb/uddannelser som vi tilbyder.

Se information om Grundforløb GF2 for:

Hovedforløb
Medieskolerne tilbyder tre hovedforløb – dvs. tre uddannelser – Film- TV-produktionstekniker (4,5 år), Fotograf (4 år) og Webintegrator (1 år og 3 måneder).

For at komme ind på hovedforløbene skal man have gennemført og bestået Grundforløb GF2. For Film- og TV- samt Fotograf-linjen kræves det også, at man har opnået en praktikpladsaftale med en virksomhed, som er godkendt til at uddanne elever. Under uddannelsen er man periodevis på skole. Webintegratorer skal ikke have en praktikplads, da uddannelsen er skolebaseret.

Se information om Hovedforløb for:

Spørgsmål til Grundforløb / Hovedforløb:
Medieskolerne /  / 86 67 50 55

Facebook
Twitter
LinkedIn

OPTAGELSER. FILM OG TV, HOVEDFORLØB. © ULRIK HAENSCHKE

SCENER FRA UDDANNELSERNE