FILM/TV: STORYBOARD © SØREN KJELDGAARD

FOTO: FRAMETJEK © KASPER JENSEN

WEB: SCRIPTING HTML OG CSS © JØRN RUBEN NIELSEN

Voksenelev

ALLE LINJER

Hvis du er fyldt 25 år ved grundforløbets start kan det være muligt at indgå en voksenelev-aftale. Det afhænger af de enkelte beskæftigelsesregioner.

Region Hovedstaden og Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland afgør hvilke fag og uddannelser der aktuelt kan etableres voksenelev-aftaler indenfor.

Arbejdsgiveren skal betale en løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst, og lønnen skal mindst svare til den laveste løn, som en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område. På ikke overenskomstdækkede områder skal arbejdsgiveren betale en løn, der mindst svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder.

Voksenelevtilskuddet til virksomhederne er betinget af, at eleven er fyldt 25 år, når grundforløbet påbegyndes. Dette gælder, uanset om uddannelsesaftalen indgås på et senere tidspunkt.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 40 kr./t

  • Ufaglærte, som har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte, som har en forældet uddannelse (dvs. ikke har arbejdet inden for faget i de seneste 5 år) og har mindst 2 måneders ledighed ved grundforløbets start.
  • Faglærte ledige, hvis uddannelse ikke er forældet, og som har mindst 12 måneders ledighed ved start på grundforløbet.

Løntilskuddet på 40 kr. i timen ydes i praktikperioder under hele uddannelsens varighed og til alle erhvervsuddannelser.

For følgende personer kan der opnås tilskud på 30 kr./t:

  • Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed.
  • Ufaglærte, der er i beskæftigelse, når uddannelsen påbegyndes.

Hvis du har spørgsmål til ordningen kan du henvende dig på dit lokale Jobcenter.

Spørgsmål til Voksenelev, kontakt:
Gunner Byskov /  / 31 50 25 77

Facebook
Twitter
LinkedIn

FILMSPECIALE, FILM- OG TV-PRODUKTIONSUDDANNELSEN © FINN RAMSGAARD