Feed Back

KURSER

Medieskolerne følger den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder også anvendelsen af de fælles redskaber til evaluering og effektmåling af skolens AMU-aktiviteter.

Kvalitetssystemet omfatter redskaber til:

  • Deltagernes evaluering af AMU
  • Virksomhedernes evaluering af AMU
  • Effektmåling af AMU

Formålet med det fælles kvalitetssystem for AMU er, at forbedre skolernes grundlag for en løbende kvalitetsudvikling, at sikre efteruddannelsesudvalgene et systematisk grundlag for udvikling og revision af uddannelsesplaner m.v., samt at tilvejebringe dokumentation for kvaliteten af den samlede uddannelsesindsats i AMU.

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter at skolen giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder på skolens hjemmeside.

Nærmere forklaring om de systemfælles redskaber, spørgsmål og evalueringer findes på Vis kvalitet

Enkelt kursus 1. kvartal 2012, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus 4. kvartal 2011, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus 2. kvartal 2011, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus 1. kvartal 2011, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus hele 2010, klik her (WordDokument)

Enkelt kursus hele 2009, klik her (WordDokument)

Der eksisterer ikke evalueringer fra virksomheder, da der har været for få besvarelser.

Spørgsmål til Feed Back, Kontakt:
Rikke Hald Sørensen /  / 22 67 22 78

Facebook
Twitter
LinkedIn