Pædagogik og værdier

KURSER

Undervisning på Medieskolerne bygger på et humanistisk menneskesyn, hvor deltagerne er i centrum og gensidig respekt er en selvfølge.

Udgangspunktet for undervisning og læring på Medieskolerne er, at deltagerne er ansvarlige individer, der alle har et personligt udviklingspotentiale.

– være et førende videns- og kompetencecenter inden for medieområdet og sikre at elever og kursister får mulighed for at nå deres uddannelsesmål ud fra deres individuelle kompetencer. Fokus på frafald og sikring af en høj gennemførelsesprocent på alle tre uddannelser er en selvfølge.

Endvidere vil vi arbejde på at inddrage internationale aktiviteter i uddannelserne og hele tiden værne om det inspirerende undervisningsmiljø, hvor de fysiske rammer og up-to-date produktionsudstyr afspejler bevidste læringsstrategier.

Den enkelte deltagers læring er fikspunktet
Medieskolerne tilbyder uddannelse og undervisning, hvor den enkelte deltagers læring er fikspunktet og hvor underviserne har fokus på deltagernes individuelle lære- og samarbejdsprocesser. Underviserne motiverer og stimulerer også deltagerne til at tage ansvar for egen læring og udvikling.

Afsættet for den tilbudte undervisning er den enkelte deltagers reelle kompetencer. Deltagerne har mulighed for såvel at forbedre deres erhvervsrettede kompetence som at udvikle deres personlige kompetencer.

Medieskolerne tilbyder uddannelse og undervisning i et inspirerende undervisningsmiljø, hvor deltagerne har mulighed for praksisnær læring og hvor anvendelsen af IT er selvfølgelig og bærende i læringen. De fysiske rammer udvikles løbende for at optimere læringsprocessen og undervisningen gennemføres i fleksible miljøer, hvor praktiske og teoretiske elementer understøtter hinanden.

Vi tilbyder uddannelse og undervisning, gennemført af lærere med et højt pædagogisk engagement og en stor faglig kompetence, hvor underviserne er pædagogisk og fagligt veluddannede og til enhver tid kan vejlede deltagerne i valg af hensigtsmæssig metode og fremgangsmåde i en given situation.

Underviserne er organiseret i teams med uddelegering af ansvar og høj grad af indflydelse og de udvikler en åben dialog om pædagogisk og didaktisk praksis, således at teamorganisering til stadighed udvikler sig og videndelingen er høj.

Skolen inddrager internationale aktiviteter i uddannelserne, hvor der samarbejdes og udveksles med udenlandske skoler. Endvidere deltager vi i internationale netværk, og elever og kursister stimuleres til at gennemføre uddannelse i udlandet.

Vi gennemfører løbende evaluering af uddannelserne, hvor evalueringerne indgår som væsentlige pejlemærker for stadig udvikling og forbedring af uddannelserne kvalitet.

Evalueringsresultaterne er synlige og sammenlignelige så de kan bruges af virksomheder, elever og kursister i valg af uddannelsesinstitution.

Rammen udgør det fælles grundlag for den pædagogiske praksis på alle skolens uddannelsesaktiviteter og den beskriver, hvordan Medieskolerne møder de udfordringer, der gør sig gældende i aktuelle uddannelsesopgaver.

Spørgsmål til Pædagogik og værdier, Kontakt:
Gunner Byskov /  / 31 50 25 77

Facebook
Twitter
LinkedIn