LUPs og kvalitet

LUPs / Lokale Undervisningsplaner
Nedenfor er de lokale undervisningsplaner for vores uddannelser for både grundforløbets 2. del (GF2) og hovedforløb tilgængelige.

Kvalitet / Q-målinger
Som redskab til at monitere undervisnings-kvaliteten foretager vi på Media College Denmark systematiske Q-målinger på igangværende grundforløb og hovedforløb to gange om året, hvilket danner grundlag for opfølgning i de lokale uddannelsesudvalg og i bestyrelsen. Se Q-målinger nedenfor.

Se nyheder på Facebook

Spørgsmål til Medieskolerne, Kontakt:
Medieskolerne /  / 86 67 50 55

Facebook
Twitter
LinkedIn