Undervisningsplaner

MEDIESKOLERNE

 

Som redskab til at monitere undervisningskvaliteten anvender Medieskolerne det Q-målings koncept for erhvervsuddannelserne, som benyttes på Mercantec.

Dette indebærer systematiske q-målinger på igangværende grundforløb og hovedforløb to gange om året, hvilket danner grundlag for opfølgning i de lokale uddannelsesudvalg og i bestyrelsen.

Q-målinger for Medieskolerne og uddannelserne til Film- og TV-produktionstekniker, Fotograf og Webintegrator kan ses på dette link. I øverste diagram ses i kolonne 7 Medieskolerne samlet set, i andet diagram ses de tre uddannelser i hhv. kolonne 13, 14 og 15.

Q-målinger, efteruddannelser
Hvad angår AMU-efteruddannelse anvendes de systemfælles evalueringsredskaber for at sikre, at uddannelsesmålene nås under iagttagelse af gældende regler, normer og standarder.

EUD Karakterer
I overensstemmelse med Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal karaktergennemsnit for Medieskolernes uddannelser offentliggøres, og kan ses via nedenstående link til Undervisningsministeriets databaser.

Medieskolernes EUD karaktergennemsnit
Karakterer for EUD 2014 er endnu ikke offentliggjort i Undervisningsministeriets databaser. For yderligere statistiske oplysninger vedrørende EUD henvises til Undervisningsministeriets uddannelses statistik – følg link herunder:

Erhvervsuddannelsernes uddannelsesstatistik (link virker ikke)

Herunder link til UNI-C rapporter:

Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede fra erhvervsfaglige uddannelser

Link til beskrivelse af nøgletallene


Beskæftigelsesfrekvens mv., Fotograf-uddannelsen:

  • Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselsfrekvens) 2012: 0,51
  • Videreuddannelsesfrekvens gn. Snit 2008-2011: 0,12
  • Selvstændighedsfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,3179
  • Samlet 0,9479

Beskæftigelsesfrekvens mv., FTP- uddannelsen

  • Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselsfrekvens) 2012: 0,55
  • Videreuddannelsesfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,08
  • Selvstændighedsfrekvens gn.snit 2008-2011: 0,2271
  • Samlet 0,8571

Beskæftigelsesfrekvens mv., Webintegrator-uddannelsen

Skolen har ikke i øjeblikket aktuelle oplysninger fra det faglige udvalg for Webintegrator-uddannelsen.

 

Se nyheder på Facebook

Spørgsmål til Medieskolerne, Kontakt:
Medieskolerne /  / 86 67 50 55