WEBUDVIKLING © GISLI DUA HJÖRLEIFSSON

TEAMWORK / PROJEKTARBEJDE © RIKKE NYBO DAVIDSEN

UDVIKLING I CONTENT MANAGEMENT SYSTEM © IGA KURIATA

Hovedforløb WEB

Web-linjen / varighed 1 år og 3 måneder

Hovedforløbet er selve uddannelsen til Webudvikler.

Webudvikleren arbejder med planlægning, bygning og vedligehold af dynamiske hjemmesider og er typisk ansat i et web- / mediebureau eller arbejder som freelancer.

På hovedforløbet er du skiftevis i undervisning på skolen og i mere praktisk webrelateret arbejde i vores eget skole-webbureau. Under skoleforløbene er der undervisning og projektarbejde indenfor frontend- backendprogrammering, database, og e-handel m.m.

For at komme ind på hovedforløbet skal du have gennemført Grundforløbet GF2. Du skal ikke have en praktikplads, da uddannelsen er skolebaseret.

Herunder er der information om hovedforløbet …

Uddannelsen er skolebaseret og det betyder, at du ikke skal finde en praktikplads for at komme på hovedforløbet. Men du skal gennemføre Grundforløb GF2 og bestå grundforløbseksamen.

Centrale fag i uddannelsen
Uddannelsen er orienteret mod at kunne programmere og dermed producere effektivt kommunikerende web-løsninger. Fag som frontend- og backendprogrammering og database samt praktisk webudvikling er centrale discipliner i uddannelsen. Du lærer også at bygge webshops i et predefineret CMS som fx Woocommerce og du kommer blandt meget andet til at arbejde med avanceret CSS.

Praktisk web
Under uddannelsen tilbringer du ialt fire perioder (af varierende længde) på ‘Webberiet’, hvor den praktiske del af uddannelsen foregår. Her arbejder du med bundne web-opgaver eller web-opgaver som du selv definerer i samarbejde med din praktikvejleder.

God sans for …
Interesse for konstruktion af hjemmesider og kommunikative processer er vigtige egenskaber. Det er også vigtigt, at du har god sans for orden og god visuel sans samt at du kan arbejde i teams såvel som selvstændigt.

Hovedforløb 1 / varighed 10 uger
Du får undervisning i programmering, dataservice og integration og det er bl.a. Java Script og PHP, som der her er tale om.

Hovedforløb 2 / varighed 10 uger
Her får du undervisning i projektorganisering, digital handel og predefineret CMS, serverside programmering og avanceret CSS.

Hovedforløb 3  / varighed 9 uger
Her kommer du bl.a. til at arbejde med avanceret frontend.

Hovedforløb 4 / varighed 5 uger
Under dette forløb arbejder du med app-udvikling, programmering af fysiske enheder og jobsøgning. Forløbet afsluttes med en eksamen, som er fagprøven/den endelige prøve for uddannelsen.

Praktisk webintegration og produktion
Imellem disse hovedforløb arbejder du med praktisk web. Det foregår på Webberiet. som er skolens eget praktiksted.

Her arbejder du med web-opgaver – f.eks. planlægning og bygning af sites/web-applikationer og længerevarende webbaserede udviklingsprojekter. Opgaverne skal matche dit niveau. Nogle af opgaverne er bundne, andre vælger og planlægger du selv i samarbejde med din praktikvejleder.

Faget består af en meget lille del teoretisk undervisning og en stor del praktisk web-arbejde. Her praktiserer du det, som du har lært i undervisningen og under projektarbejdet på skolen.

Praktisk webintegration og produktion er et fag, hvor du får karakterer ud fra din arbejdsindsats, procesforståelse og kvaliteten af dit arbejde m.m.

NB: Forbehold for ændringer

Flere af vores elever får arbejde efter endt uddannelse i fx web-og medie-bureauer eller i større eller mindre virksomheder, hvor webudvikleren står for vedligehold og udvikling af virksomhedens web-applikationer.

Der er også nogen, som efter endt uddannelse, prøver kræfter som selvstændig/freelancer.

Andre går videre med at uddanne sig til f.eks. datamatiker eller de tager måske en HF. De der allerede har en HF eller en studentereksamen, kan fortsætte på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at det kræves at du

Andre videreuddanner sig til fx datamatiker, multimediedesigner eller tager måske en HF. De der allerede har en HF eller en studentereksamen, kan i reglen fortsætte på en videregående uddannelse. Men hvis du ikke har en HF eller studentereksamen skal du være opmærksom på, at der kræves yderligere fag på bestemte niveauer for at komme ind på overbygningsuddannelserne.

Unge af begge køn oftest fra 18 til 28 år. Nogen har en gymnasial baggrund, nogen har en erhvervsmæssig eller anden skolemæssig baggrund. Fælles for dem alle er, at de gerne vil lære at bygge avancerede hjemmesider med fokus på både programmering og brugervenlighed.

Du kan bo på skolehjem under din uddannelse. Du kan få skolehjemsopholdet billigere, hvis du har mere end 5 kvarters transport fra din folkeregister-adresse og til nærmeste skole, hvor webintegrator-uddannelsens hovedforløb udbydes (udbydes i Viborg, Aalborg, Grenaa, Roskilde og København).

Hvis du har spørgsmål til det skolehjem, som vi tilbyder, kan du gå til skolehjemmets hjemmeside: Asmildkloster skolehjem. Inde på hjemmesiden går du videre via menuen Medieskolerne i toppen.

Statens Uddannelsesstøtte
Når du søger om SU via hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte, skal du anføre Asmildkloster Landbrugsskole som din skole (altså ikke Medieskolerne). Det skyldes, at Asmildkloster Landbrugsskole udfører administrations-opgaver for os, som er forbundet med skoleophold.

Spørgsmål til WEB-linjen, kontakt:
John Bo Martens / / 28 91 07 79

Facebook
Twitter
LinkedIn

SHOP-PROJEKT, WOLFGAMING: HOME

WOLFGAMING: PRODUKTLISTE

WOLFGAMING: PRODUKTVALG

WOLFGAMING: PRODUKTVISNING

SHOP-PROJEKT, MEEMOD: HOME

MEEMOD: PRODUKTLISTE

MEEMOD: PRODUKTVISNING

MEEMOD: INDKØBSKURV