WEBUDVIKLING © GISLI DUA HJÖRLEIFSSON

TEAMWORK / PROJEKTARBEJDE © RIKKE NYBO DAVIDSEN

UDVIKLING I CONTENT MANAGEMENT SYSTEM © IGA KURIATA

Hovedforløb WEB

Web-linjen / varighed 1 år og 3 måneder

Hovedforløbet er selve uddannelsen til Webintegrator.

Webintegratoren arbejder med planlægning, bygning og vedligehold af dynamiske hjemmesider og er typisk ansat i et web- / mediebureau eller arbejder som freelancer.

På hovedforløbet er du skiftevis i undervisning på skolen og i mere praktisk webrelateret arbejde i vores eget skole-webbureau. Under skoleforløbene er der undervisning og projektarbejde indenfor IT, server- styring, programmering, e-handel, iværksætteri og innovation.

For at komme ind på hovedforløbet skal du have gennemført Grundforløbet GF2. Du skal ikke have en praktikplads, da uddannelsen er skolebaseret.

Herunder er der information om hovedforløbet …

Uddannelsen er skolebaseret og det betyder, at du ikke skal finde en praktikplads for at komme på hovedforløbet. Men du skal gennemføre Grundforløb GF2 og bestå grundforløbseksamen.

Centrale fag i uddannelsen
Uddannelsen er orienteret mod at kunne anvende IT-værktøjer til at producere effektivt kommunikerende web-løsninger. Fag som objektorienteret programmering og praktisk webintegration er centrale discipliner i uddannelsen. Du lærer også at integrere tekster, billeder, grafik, lyd, animation og databaser, med henblik på dynamiske og avancerede internetløsninger.

Praktisk web
Under uddannelsen tilbringer du ialt fire perioder (af varierende længde) på ‘Webberiet’, hvor den praktiske del af uddannelsen foregår. Her arbejder du med bundne web-opgaver eller web-opgaver som du selv definerer i samarbejde med din praktikvejleder.

God sans for …
Interesse for konstruktion af hjemmesider og kommunikative processer er vigtige egenskaber. Det er også vigtigt, at du har god sans for orden og god visuel sans samt at du kan arbejde i teams såvel som selvstændigt.

Hovedforløb 1 / varighed 8 uger
Du får undervisning i PHP-komponenter og PHP-frameworks, Java Script samt opsætning af en webserver. Under forløbet kommer du til at arbejde med et projekt, hvor du bygger et site på baggrund af, hvad du har tillært dig. Du skal endvidere bestå en IT-eksamen med ekstern censur.

Hovedforløb 2 / varighed 8 uger
Vi arbejder bl.a. med e-handel, e-handlens love og regler samt SEO og du introduceres til et shop-program, med hvilket vi bygger en e-shop. Planlægning og bygning af e-shops er projektarbejde, som foregår i grupper. Vi bygger komplette shops og integrerer betalingsmoduler.

Hovedforløb 3  / varighed 9 uger
Innovation og iværksætteri er fag, hvor du lærer at udvikle forretningsplaner og budgetter samt at opstille regnskaber. Fagene har stor betydning, da det for nogle webintegratorer viser sig, at vejen som selvstændig kan være en mulighed efter endt uddannelse.

Afsluttende eksamen
Hovedforløb 3 afsluttes med en fagprøve. Du får præsenteret et emne, et design og nogle kravspecifikationer for et website. Herefter scripter/programmerer du sitet. Til sidst aflægger du en mundtlig afgangseksamen, hvor der vil være ekstern censur.

Praktisk webintegration og produktion
Imellem disse hovedforløb arbejder du med praktisk web. Det foregår på Webberiet, som er en bygning der ligger i tilknytning til Medieskolerne.

Du arbejder med web-opgaver – f.eks. planlægning og bygning af sites, web-applikationer eller længerevarende webbaserede udviklingsprojekter. Opgaverne skal matche dit niveau. Nogle af opgaverne er bundne, andre vælger og planlægger du selv i samarbejde med din praktikvejleder.

Faget består af en meget lille del teoretisk undervisning og en stor del praktisk web-arbejde. Her praktiserer du det, som du har lært i undervisningen og projektarbejdet på skolen.

Praktisk webintegration og produktion er et fag, hvor du bliver bedømt på og får karakterer ud fra din arbejdsindsats, procesforståelse og kvaliteten af dit arbejde m.m.

Flere af vores elever får arbejde efter endt uddannelse i f.eks. reklame- og web-bureauer eller i større eller mindre virksomheder, hvor webintegratoren står for vedligehold og udvikling af virksomhedens web-applikationer.

Der er også nogen, som efter endt uddannelse, prøver kræfter som selvstændig/freelancer. Til sidst i uddannelsen gennemfører vi et foløb, hvor du lærer at starte en virksomhed.

Andre går videre med at uddanne sig til f.eks. datamatiker eller de tager måske en HF. De der allerede har en HF eller en studentereksamen, kan fortsætte på en videregående uddannelse.

Eksempler på hvordan du kan videreuddanne dig:
(I eksemplet er udgangspunktet, at du ikke i forvejen har en gymnasiel uddannelse)

Datamatiker
Du har Webintegrator-udannelsen og skal derudover have:
Matematik (B) + erhvervsøkon. (C) eller engelsk (C)

Multimediedesigner
Du har Webintegrator-udannelsen og skal derudover have:
Engelsk (C-niveau) og Matematik (C-niveau)

E-designer
Du har Webintegrator-udannelsen og skal derudover have:
Engelsk (C-niveau) og Matematik (C-niveau)

De er en blanding af både piger og drenge som oftest fra 18 år til 28 år. Nogen har en gymnasial baggrund, andre har en erhvervsmæssig eller anden skolemæssig baggrund. Fælles for dem alle er, at de gerne vil lære at bygge avancerede hjemmesider med fokus på programmering, god organisation og brugervenlighed.

Du kan bo på skolehjem under din uddannelse. Du kan få skolehjemsopholdet billigere, hvis du har mere end 5 kvarters transport fra din folkeregister-adresse og til nærmeste skole, hvor webintegrator-uddannelsens hovedforløb udbydes (udbydes i Viborg, Aalborg, Grenaa, Roskilde og København).

Hvis du har spørgsmål til det skolehjem, som vi tilbyder, kan du gå til skolehjemmets hjemmeside: Asmildkloster skolehjem. Inde på hjemmesiden går du videre via menuen Medieskolerne i toppen.

Statens Uddannelsesstøtte
Når du søger om SU via hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte, skal du anføre Asmildkloster Landbrugsskole som din skole (altså ikke Medieskolerne). Det skyldes, at Asmildkloster Landbrugsskole udfører administrations-opgaver for os, som er forbundet med skoleophold.

Spørgsmål til WEB-linjen, kontakt:
John Bo Martens / / 28 91 07 79

Facebook
Twitter
LinkedIn

SHOP-PROJEKT, WOLFGAMING: HOME

WOLFGAMING: PRODUKTLISTE

WOLFGAMING: PRODUKTVALG

WOLFGAMING: PRODUKTVISNING

SHOP-PROJEKT, MEEMOD: HOME

MEEMOD: PRODUKTLISTE

MEEMOD: PRODUKTVISNING

MEEMOD: INDKØBSKURV